logo
Maharaja Harisingh DAV Cent. Public School
Akhnoor, Jammu & Kashmir-181201
Latest News  
 
Student Council  

Students selected for student council (session 2018-2019)

 

S.No.

Name

Selected For Post

1

Ansh Mahajan

Head Boy

2

Riya Rajput

Head Girl

3

Harsh Nadh

Vice Head Boy

4

Bhumika Mahajan

Vice Head Girl

5

Saksham Sharma

C.C.A Incharge Boy

6

Srishthi Sharma

C.C.A Incharge Girl

7

Dhruv Takaiya

Chief Perfect Boy

8

Paarvi Sharma

Chief Perfect Girl

9

Mohin Sudan

Sports Incharge Boy

10

Sania Sharma

Sports Incharge Girl

11

Priyal Sharma

Morning Assembly Incharge Boy

12

Babita Manhas

Morning Assembly Incharge Girl

13

Arun Singh Langeh

Notice Board Incharge Boy

14

Megha Saraf

Notice Board Incharge Girl

15

Veer Pratap Raj

Overall Discipline Incharge Boy

16

Sheetal Bhagat

Overall Discipline Incharge Girl

 

 

Discipline Incharges

 

Girls

Boys

Sadhvi Sharma

Samohit

Komal Suryavanshi

Sugam Verma

Khushi Sharma

Akhil Sudan

Preeti Verma

Aryan Sharma

Vanshika Sharma

Sahil Kumar

Vishali Langeh

Naman

Garima Gupta

Bharat Verma

Kanika Verma

Raghav Sharma

Riya Sharma

Saksham Kerni

Deepika Verma

Rohit Dasgotra

Madhvi Sharma

Jasraj Singh

Muskan Gupta

Anirudh Gupta